1.
Hynek A, Svozil B, Trojan J, Trávníček J. Teoreticko-metodologická reflexe případové studie krajinného projektu Deblínsko. Envigogika [Internet]. 26. červen 2015 [citován 21. červen 2024];10(1). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/477