1.
Činčera J, Gilar P, Sokolovičová J. Specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: interpretace a efektivita z pohledu absolventů. Envigogika [Internet]. 13. květen 2010 [citován 13. srpen 2022];5(1). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/47