1.
Dlouhá J. Výzva k zasílání příspěvků pro tematické číslo Envigogiky o Environmentálním vzdělávání a (EV) a Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Envigogika [Internet]. 31. květen 2014 [citován 17. červen 2024];9(1). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/442