1.
Sokolíčková Z. Recenze textu Niektoré z úskalí evolučnej ontológie. Envigogika [Internet]. 15. říjen 2013 [citován 18. duben 2024];8(3). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/403