1.
Činčera J. Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika [Internet]. 31. květen 2009 [citován 21. duben 2024];4(1). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/33