Laveuve, Françoise. „Vzájemné působení Hodnot Humanismu a Holismu Jako Nezbytné Hnací síly vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj Na regionální úrovni.: The Interaction of Humanism Values and Holism Values As a Necessary Driving Force of the Education for Sustainable Development at the Regional Level". Envigogika 17, no. 1 (prosinec 1, 2022). Viděno prosinec 3, 2023. https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/651.