Dlouhá, Jana, Marie Pospíšilová, a Jan Vávra. „Podmínky K udržitelnému Rozvoji Na Venkově – Jak Podporovat transformační Procesy V Praxi? Role místních Znalostí a celoživotního učení V Procesech udržitelného Rozvoje Regionů". Envigogika 16, no. 2 (prosinec 30, 2021). Viděno červen 28, 2022. https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/633.