Vácha, Zbyněk, Renata Ryplová, a Eva Valvodová. „Pěstitelská Gramotnost – Sonda Znalostí U žáků Na druhém Stupni základních škol". Envigogika 16, no. 1 (duben 6, 2021). Viděno červen 14, 2024. https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/615.