Dlouhá, Jana, Eduard Petiška, Jiří Dlouhý, a Dana Kapitulčinová. „Možnosti a Rizika využití otevřených vzdělávacích Zdrojů V environmentálních Oborech Na vysokoškolské úrovni V ČR: Kritéria Pro Posouzení Kvality". Envigogika 10, no. 4 (prosinec 5, 2015). Viděno červen 14, 2024. https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/503.