Novanska, Viera, Jana Škvarková, a Bohumila Barková. „Hodnotenie uplatňovania Filozofie udržateľného Rozvoja V materských školách V Meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica Na báze indikátorov". Envigogika 10, no. 2 (září 30, 2015). Viděno únor 29, 2024. https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/487.