Sokolíčková, Zdenka. „Recenze Textu Niektoré Z úskalí evolučnej ontológie". Envigogika 8, no. 3 (říjen 15, 2013). Viděno duben 18, 2024. https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/403.