Činčera, Jan. „Analýza průřezového tématu Environmentální výchova V Rámcovém vzdělávacím Programu Pro základní vzdělávání". Envigogika 4, no. 1 (květen 31, 2009). Viděno duben 21, 2024. https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/33.