Činčera, J. „Vliv výukového Programu Na rozvíjení environmentální Senzitivity žáků". Envigogika, roč. 7, č. 2, září 2012, doi:10.14712/18023061.73.