Jančaříková, K., a M. Kapuciánová. „Environmentální výchova V předškolním vzdělávání – hledání optimální Podoby". Envigogika, roč. 7, č. 1, květen 2012, doi:10.14712/18023061.71.