Chrenščová, V. „Exkurzie V environmentálnej výchove a Ich využívanie Na slovenských základných školách". Envigogika, roč. 7, č. 1, květen 2012, doi:10.14712/18023061.70.