Činčera, J. „Děti a Les: Analýza mentálních Map žáků čtvrtých tříd". Envigogika, roč. 7, č. 1, květen 2012, doi:10.14712/18023061.67.