Dlouhá, J. „Kreativní učení Ve vzdělávání K udržitelnosti – Metody, zkušenosti, Inspirace: Shrnující přehled experimentálních přístupů a zkušeností V relevantních Projektech". Envigogika, roč. 17, č. 1, prosinec 2022, doi:10.14712/18023061.655.