Laveuve, F. „Vzájemné působení Hodnot Humanismu a Holismu Jako Nezbytné Hnací síly vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj Na regionální úrovni.: The Interaction of Humanism Values and Holism Values As a Necessary Driving Force of the Education for Sustainable Development at the Regional Level". Envigogika, roč. 17, č. 1, prosinec 2022, doi:10.14712/18023061.651.