Dlouhá, J. „Jak Propojit environmentální vědy a umění? Úvahy Jan Van Boeckela Nad různými Podobami Racionality". Envigogika, roč. 17, č. 1, srpen 2022, doi:10.14712/18023061.647.