Janáková, M. „Kůň V Pedagogické Praxi. Aktivity S koněm (nejen) V rámci EVVO Pro MŠ a ZŠ. : Využití Koně V mimoškolních a volnočasových aktivitách. (Horse Asisted Education)". Envigogika, roč. 18, č. 1, březen 2023, doi:10.14712/18023061.641.