Činčera, J. „Vliv pobytového Programu O Jizerských horách Na proenvironmentální Postoje a Hodnoty". Envigogika, roč. 6, č. 3, prosinec 2011, doi:10.14712/18023061.64.