Dlouhá, J., Z. Dvořáková Líšková, a V. Ježková. „Celoživotní učení Pro Rozvoj Znalostí a Kompetencí Obyvatel zohledňující podmínky Pro místní udržitelný Rozvoj". Envigogika, roč. 16, č. 2, prosinec 2021, doi:10.14712/18023061.635.