Dlouhá, J., M. Pospíšilová, a J. Vávra. „Podmínky K udržitelnému Rozvoji Na Venkově – Jak Podporovat transformační Procesy V Praxi? Role místních Znalostí a celoživotního učení V Procesech udržitelného Rozvoje Regionů". Envigogika, roč. 16, č. 2, prosinec 2021, doi:10.14712/18023061.633.