Henderson, L., M. Kuříková, a R. Kroufek. „Syntéza kreativního učení a vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj V České Republice". Envigogika, roč. 16, č. 2, prosinec 2021, doi:10.14712/18023061.628.