Henderson, L., a J. Dlouhá. „Myšlení Budoucnosti a potřebnost transformativního přístupu Ve vzdělávání". Envigogika, roč. 16, č. 1, říjen 2021, doi:10.14712/18023061.621.