Vácha, Z., R. Ryplová, a E. Valvodová. „Pěstitelská Gramotnost – Sonda Znalostí U žáků Na druhém Stupni základních škol". Envigogika, roč. 16, č. 1, duben 2021, doi:10.14712/18023061.615.