Dlouhá, J. „Úvodník 2020/XV/1". Envigogika, roč. 15, č. 1, prosinec 2020, doi:10.14712/18023061.614.