Janáková, M. „Současné Metody zážitkové Pedagogiky Ve vzdělávání dospělých V zahraničí". Envigogika, roč. 15, č. 1, říjen 2020, doi:10.14712/18023061.610.