Janáková, M. „Krajina K ochutnání". Envigogika, roč. 15, č. 1, listopad 2020, doi:10.14712/18023061.609.