Dlouhá, J., L. Henderson, R. Kroufek, K. Jančaříková, a S. Neprašová. „Udržitelná spotřeba a životní Styl Jako vzdělávací téma: Jaké vzdělávací cíle Si Stanovit, Když Chceme předjímat společenské změny?". Envigogika, roč. 15, č. 1, září 2020, doi:10.14712/18023061.608.