Huba, M. „Ochrana prírody, Krajiny a životného Prostredia a Jej spoločenská Reflexia Na Slovensku V R. 1990 – 2020". Envigogika, roč. 15, č. 1, srpen 2020, doi:10.14712/18023061.605.