Jančaříková, K. „Přírodovědná Inteligence: Diagnostika a péče O přírodovědně Talentované žáky a Studenty V ČR". Envigogika, roč. 14, č. 2, prosinec 2019, doi:10.14712/18023061.603.