Dlouhá, J. „Úvodník 2019/XIV/2 – Úvahy V Roce Nula". Envigogika, roč. 14, č. 2, leden 2020, doi:10.14712/18023061.601.