Jančaříková, K. „Ověřování diagnostického nástroje Pro Identifikace přírodovědně nadaných V předškolním a V mladším školním věku". Envigogika, roč. 14, č. 2, prosinec 2019, doi:10.14712/18023061.595.