Dlouhá, J., a J. Dlouhý. „Studenti a vědci: Jak vést Dialog O Klimatické změně". Envigogika, roč. 14, č. 1, červenec 2019, doi:10.14712/18023061.593.