Činčera, J. „Doporučené očekávané výstupy Pro environmentální výchovu". Envigogika, roč. 6, č. 2, září 2011, doi:10.14712/18023061.59.