Dlouhá, J. „Úvodník 2018/XIII/2". Envigogika, roč. 13, č. 2, leden 2019, doi:10.14712/18023061.584.