Dlouhá, J. „Úvodník 2018/XIII/1". Envigogika, roč. 13, č. 1, srpen 2018, doi:10.14712/18023061.576.