Dlouhá, J. „Zoufalství Z vejšky: Psáno K 21. 8. 2018". Envigogika, roč. 13, č. 1, srpen 2018, doi:10.14712/18023061.574.