Novanská, V., a A. Platková. „Adaptívna pamäť – Jej Vplyv Na Vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom". Envigogika, roč. 13, č. 1, červenec 2018, doi:10.14712/18023061.566.