Svobodová, Z. „Pojetí Bratrství U Jana Patočky". Envigogika, roč. 12, č. 2, prosinec 2017, doi:10.14712/18023061.556.