Šafránek, J., I. Turčová, M. Braniš, a M. Hájek. „Expozice žáků Aerosolu při hodinách tělesné výchovy". Envigogika, roč. 12, č. 2, prosinec 2017, doi:10.14712/18023061.554.