Lardjane, S., F. Laveuve, a M. Nuutinen. „Potřeba zásadní změny Ve vzdělávání". Envigogika, roč. 12, č. 2, listopad 2017, doi:10.14712/18023061.552.