Dlouhá, J. „Editorial 2017/XII/1". Envigogika, roč. 12, č. 1, říjen 2017, doi:10.14712/18023061.550.