Švajda, J., a J. Činčera. „Vyhodnocení Zaujetí návštěvníků a udržení Jejich Pozornosti Panely přírodní Stezky V Národním Parku Vysoké Tatry (Slovensko)". Envigogika, roč. 12, č. 2, prosinec 2017, doi:10.14712/18023061.549.