Olšovský, J. „Příroda nás živí, Země nás Nese". Envigogika, roč. 12, č. 1, červenec 2017, doi:10.14712/18023061.546.