Činčera, J., a F. Havlíček. „Centra environmentálního vzdělávání Z Pohledu učitelů". Envigogika, roč. 11, č. 2, listopad 2016, doi:10.14712/18023061.534.