Činčera, J., a J. Holec. „Terénní výuka Ve formálním vzdělávání". Envigogika, roč. 11, č. 2, prosinec 2016, doi:10.14712/18023061.533.