Dlouhá, J. „Konference O společenské odpovědnosti vědy a vysokých škol". Envigogika, roč. 11, č. 1, září 2016, doi:10.14712/18023061.531.