Činčera, J., a M. Komárková. „Využití Kresby Jako prostředku Evaluace Programu Na rozvíjení environmentální Senzitivity mladších dětí". Envigogika, roč. 5, č. 2, září 2010, doi:10.14712/18023061.53.